Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej pracownicyukrainscy.com.pl. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, używamy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub nawiązuje z nami kontakt, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

2.1. Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp. Gromadzenie takich danych odbywa się wyłącznie w sposób dobrowolny i za zgodą użytkownika.

2.2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych przez naszą stronę, odpowiedzi na zapytania użytkowników, oraz w celach nawiązania potencjalnej współpracy biznesowej lub zatrudnienia potencjalnego pracownika/zleceniobiorcy, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

3. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, ujawnieniem czy modyfikacją. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

4. Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane tylko za zgodą użytkownika lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Pliki cookie

Nasza strona internetowa może używać plików cookie w celu poprawy działania witryny oraz świadczenia lepszych usług. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawiania, usuwania swoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt poprzez dane podane na stronie kontaktowej lub na adres e-mail tap.biuro@wp.pl.

7. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na naszej stronie.

8. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail tap.biuro@wp.pl.

9. Zapisy związane z RODO

9.1. Podstawa prawna przetwarzania danych

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

9.2. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.3. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dłuższego przechowywania (np. obowiązek prawnie wymagany).

9.4. Przekazywanie danych do krajów trzecich

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich sytuacjach zapewnimy, że zachowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami RODO.

9.5. Prawo do skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.6. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: TAP Uliana Szczetenko, ul. Dworcowa 8/14, 85-010 Bydgoszcz, tel. 607 819 608, tap.biuro@wp.pl. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z RODO, prosimy o kontakt z nami poprzez dane kontaktowe podane w sekcji „Kontakt” polityki prywatności.