TAP Uliana Szczetenko jako firma outsourcingowa świadczy na rzecz swoich klientów kompleksowe usługi w zakresie:

–  usług produkcyjnych, budownictwa, prac niewykwalifikowanych, spawania, ślusarstwa,

 montażu, tokarstwa, frezerstwa i inne

Pokaż więcej

– pozyskiwania na terenie państw Europy Wschodniej (Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Azji)

 wykwalifikowanych (oraz niewykwalifikowanych) pracowników produkcyjnych do legalnej pracy na terenie RP

Pokaż więcej

–  pozyskiwania dla podmiotów mających siedzibę na obszarze Unii Europejskiej planujących ekspansję na terenie Ukrainy lub już tam funkcjonujących pracowników na terenie Ukrainy wykwalifikowanych (oraz niewykwalifikowanych)
 pracowników produkcyjnych do legalnej pracy na terenie RP

Pokaż więcej

–  obsługi administracyjnej i wizowej na terenie RP 

Pokaż więcej

Nasze doświadczenie na rynku ukraińskim oraz fakt, że posiadamy na terenie Ukrainy sieć naszych biur rekrutacyjnych, pozwala nam na skuteczne pozyskanie dla Państwa pracowników posiadających pożądane przez Państwa kwalifikacje. 

Mając na uwadze raczej poufny charakter rozmów w sprawie usług outsourcingowych oraz Państwa indywidualne preferencje, chętnie spotkamy się z Państwem celem omówienia warunków, według których moglibyśmy nawiązać współpracę. 

Ufamy, że przedstawiona przez nas oferta zabezpieczenia Państwu wykwalifikowanej kadry pracowniczej spotka się z dalszym zainteresowaniem z Państwa strony.